Termini obuke za prerađivače Kerrock-a

Termini obuke za prerađivače Kerrock-a odvijat će se u prostorima komercijale, Pod Barončevim hribom 4 u Novom mestu.
 
 Na slovenskom jeziku u 8.00 sati.
 Na hrvatskom jeziku u 12.00 sati.
 
Termini:
09. 02. 2015.
16. 03. 2015.
13. 04. 2015.
11. 05. 2015.
15. 06. 2015.
07. 09. 2015.
19. 10. 2015.
16. 11. 2015.
14. 12. 2015.
 
Važno:
Na obuku se morate obvezno prijaviti  barem 3 radna dana prije željenog termina. Prijava mora sadržavati željeni termin, broj sudionika i naziv poduzeća.

TERMINI OBUKE