Termini obuke za prerađivače Kerrock-a

Termini obuke za prerađivače Kerrock-a odvijat će se u prostorima komercijale, Pod Barončevim hribom 4 u Novom mestu.
  
 Na slovenskom jeziku u 8.00 sati.
 Na hrvatskom jeziku u 12.00 sati.
 
Termini:

13. 02. 2017.
13. 03. 2017.
10. 04. 2017.
12. 06. 2017.
18. 09. 2017.
09. 10. 2017.
13. 11. 2017.
11. 12. 2017.
 
Važno:
Na obuku se morate obvezno prijaviti  barem 3 radna dana prije željenog termina. Prijava mora sadržavati željeni termin, broj sudionika i naziv poduzeća.