Termini obuke za prerađivače Kerrock-a

Termini obuke za prerađivače Kerrock-a odvijat će se u prostorima komercijale, Pod Barončevim hribom 4 u Novom mestu.
  
 Na slovenskom jeziku u 8.00 sati.
 Na hrvatskom jeziku u 12.00 sati.
 
Termini:

19. 02. 2018.
19. 03. 2018.
09. 04. 2018.
14. 05. 2018.
10. 09. 2018.
15. 10. 2018.
12. 11. 2018.
10. 12. 2018.
 
Važno:
Na obuku se morate obvezno prijaviti  barem 3 radna dana prije željenog termina. Prijava mora sadržavati željeni termin, broj sudionika i naziv poduzeća.