Opći uvjeti uporabe

Opći uvjeti

Autorska prava

Na temelju Zakona o autorskim i srodnim pravima (ZASP) društvo Kolpa, d.o.o. Metlika (dalje u tekstu: društvo) nositelj je materijalnih autorskih prava nad sadržajima u najširem značenju (tekstovi, fotografije, skice, karte i nacrti, audio/videozapisi, računalni programi) objavljenim na mrežnom mjestu www.kerrock.si. Zabranjeni su bilo kakvo kopiranje, prepisivanje, umnožavanje i bilo kakva distribucija u komercijalne svrhe bez pismenog dopuštenja društva. Zakonom (ZASP, članci 48, 49, 51) su iznimno dopušteni uporaba odn. reproduciranje autorskog djela na temelju prava javnosti na informiranje, u obrazovne svrhe te za prikaz, suočavanje i pozivanje u obliku citata, ali se pritom moraju obvezno navesti izvor i autorstvo djela. Prema članku 50. ZASP-a dopušteni su i uporaba i reproduciranje autorskog djela u ograničenom broju za privatnu, nekomercijalnu uporabu.

Zaštita osobnih podataka

Društvo Kolpa, d.o.o. Metlika automatski prikuplja podatke o uporabi ovih stranica, ponajprije podatke o tome koje se stranice najčešće posjećuju, koliko posjetitelja dnevno posjeti te stranice i koliko vremena posjetitelju ostaju na pojedinoj stranici. Ti podatci ne omogućuju uvid u osobne podatke korisnika. Podatke o posjećenosti www.kerrock.si  društvo upotrebljava za vlastite potrebe. Bilo kakvi podatci koje će društvo Kolpa, d.o.o. Metlika pribaviti na bilo koji način putem mrežnih stranica namijenjeni su isključivo za komercijalnu uporabu društva i društvo će ih štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Sl. list RS br. 59/1999, 57/2001, 59/2001) i Zakonu o obveznim odnosima. Društvo neće prosljeđivati osobne podatke korisnika nijednoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Ograničenje odgovornosti

Društvo Kolpa, d.o.o. Metlika obvezuje se da će se u dobroj vjeri i u okviru svojih mogućnosti brinuti o pravilnosti i ažurnosti objavljenih sadržaja na mrežnom mjestu. Time navedeno društvo ne isključuje mogućnost pojavljivanja pogrešaka u sadržaju objavljenom na mrežnim stranicama. Zato su informacije dostavljene putem ove mrežne stranice samo informativne prirode jer društvo ne može preuzeti odgovornost za njihovu apsolutnu točnost. Društvo Kolpa, d.o.o. Metlika ni druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u izradi mrežnog mjesta ili još sudjeluje u nadogradnjama mrežnog mjesta ne može biti odgovorna za običnu štetu ili izgubljenu dobit ili neimovinsku štetu koju bi korisnik mogao pretrpjeti zbog uporabe web-mjesta ili nemogućnosti njegove uporabe. Društvo će se truditi osigurati nesmetan rad mrežnog mjesta, ali ne može biti odgovorno za običnu štetu ili izgubljenu dobit ili neimovinsku štetu koju bi korisnik mogao pretrpjeti zbog smetnji u radu mrežnog mjesta. Društvo može u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti promijeniti mrežno mjesto.

Ograničenje uporabe informacija i materijala

Informacije i materijale koji su prikazani na ovom mrežnom mjestu korisnik može preuzeti s poslužitelja za svoju osobnu, kućnu uporabu, pri čemu ne smije mijenjati oznake autorskih prava, drugih obavijesti o pravima na intelektualno vlasništvo ili obavijesti o drugim pravima. Dopušteni su preuzimanje i ispis informacija i materijala u svrhu pregleda i pretraživanja za nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je svako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, mijenjanje informacija i materijala na www.kerrock.si ili njihovo slanje poštom te distribuiranje na bilo koji drugi način bez prethodnog pismenog dopuštenja. Također je zabranjena uporaba bilo kojeg elementa www.kerrock.si u bilo koje druge svrhe osim isključivo za osobnu, nekomercijalnu, kućnu uporabu. Društvo Kolpa, d.o.o. Metlika ne odgovara za oblik i sadržaj mrežnih stranica koje su na bilo koji način povezane s mrežnim mjestom www.kerrock.si. Pri posjetu i uporabi povezanih mrežnih mjesta odgovornost društva Kolpa, d.o.o. Metlika u svim slučajevima isključena je.

Hipertekstne poveznice

Priroda interneta i mrežnog mjesta www.kerrock.si onemogućuje nadzor nad sadržajima do kojih vode hipertekstne poveznice (linkovi) s ovog mrežnog mjesta. Zato društvo Kolpa, d.o.o. Metlika ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje koji su korisniku dostupni putem tih poveznica.

Poštovanje i nepoštovanje odredbi iz Pravne obavijesti

Društvo i autori sadržaja objavljenih na mrežnom mjestu od korisnika očekuju da poštuje zapisane odredbe i zakone iz područja zaštite privatnosti, prava na intelektualno vlasništvo te autorskog prava. U suprotnom prilikom otkrivanja zlouporabe i kršenja zakona morat će poduzeti mjere protiv prekršitelja.

Općenito

U slučaju eventualnih sporova zbog uporabe mrežnog mjesta primjenjivat će se slovensko zakonodavstvo. Za rješavanje eventualnih sporova nadležan je odgovarajući sud. Uporabom mrežnog mjesta korisnik potvrđuje da je prihvatio ovdje opisane uvjete i da se s njima slaže.

Koje su prednosti?

Prednosti kerrocka

Na zgradi ili u njoj – kerrock je stvoren da oduševi. Tijekom godina razvoja postao je prvi izbor arhitekata, dizajnera i građevinara.

Otpornost

01

Otpornost

Kerrock je poznat po otpornosti na različite utjecaje, što mu omogućuje da dugo zadrži nov izgled.

Mogućnosti dizajna

02

Mogućnosti dizajna

Beskonačna snaga mašte koja se odražava u neograničenom broju mogućih oblika. Kerrock iznenađuje i pri izvedbi iznimno malih radijusa.

Prihvatljiv za okoliš i zdravlje

03

Prihvatljiv za okoliš i zdravlje

Kerrock ima visoku ekološku svijest. To potvrđuju i dobiveni certifikati ISO 14001 i LEED. Istodobno je pod oznakom plus poznat po svojem antibakterijskom učinku.

Neograničeno primjenjiv

04

Neograničeno primjenjiv

Kada govorimo o primjenjivosti, kod materijala kerrock pojavljuje se riječ univerzalan. Tu je granica zaista samo vaša mašta.

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH